Archive for the ‘Åkeri’ Category

PostHeaderIcon Åkerier i ett historiskt perspektiv

Åkare har funnits sedan medeltiden då behovet att transportera större mängder varor ökade.

I Danmark och Sverige har företag har sysslat med åkeri i flera hundra år. Det första lastbilsåkeriet bildades i Stockholm 1906 och under 1920-talet ökade antalet lastbilsåkerier kraftigt.